بامبوی مقدس (درخچه ناندنیا) سایز متوسط

با توجه به انواع توت های قرمز تماشایی و رنگ عالی شاخ و برگ ، گل ناندنیا (بامبو آسمانی یا بامبوی مقدس) درختچه ای جذاب ، کوچک ، همیشه سبز یا نیمه همیشه سبز است که زیبایی چند فصل را به باغ اضافه می کند.

در بهار ، گلهای سفید و ریز با گلهای طلایی آراسته در شاخه های طاقدار طویل در نوک شاخه ها ظاهر می شوند.

اطلاعات بیشتر