در این مقاله قصد داریم تا شما را با نحوه هرس ناندینا ( هرس بامبوی مقدس ) و چگونه ناندینا را هرس کنیم آشنا کنیم.هرس درختچه ناندینا آسان است اما باید نحوه هرس درختچه ناندینا را به درستی انجام دهید تا درختتان از ظاهرش کاسته نشود.پس با ما همراه باشید...